Filetto e gorgonzola

65 Filetto e gorgonzola

Tomat, ost, oksefilet, gorgonzola og oregano.
Alm. 100.00,-